Q-station is uw innovatieve partner voor de planning, financiering, realisatie en instandhouding van duurzame energie opwekinstallaties.

Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van zonneparken is een vak. Q-station beheerst dit vak niet alleen, maar is ook een betrouwbare partner gebleken. Q-station heeft veel ervaring met zonnepaneel-installaties bij agrariërs en op platte bedrijfs daken.

Q-station beschikt over een gespecialiseerd team zodat elk project de juiste aandacht en expertise krijgt gedurende de doorlooptijd. We werken samen met eigenaren van geschikte locaties, (lokale) overheden, gemeenschappen en een volledig gecertificeerd installatiebedrijf is inhouse aanwezig.

We maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en zijn gespecialiseerd in het doorlopen van planologische procedures, het verkrijgen van lokaal draagvlak en verkrijgen van de benodigde vergunningen.